Tarieven 2022

Code – VerrichtingTarief
4061 – Intake/anamnese en onderzoek na verwijzing:(Hieronder valt ook het aanmaken van het dossier, het schrijven van het behandelplan en het schrijven van het onderzoek- of eindverslag.)€ 90,00
4062 – Intake/anamnese en onderzoek na verwijzing met toeslag voor aan huis.€100,00
4001 – Individuele reguliere zitting logopedie aan huis:€ 65,00
4303 – Individuele zitting preverbale logopedie:€ 85,00
4304 – Individuele zitting preverbale logopedie aan huis:€100,00
4010 – Telefonisch overleg€ 15,00
4011 – Instructie/overleg ouders/verzorgers:€ 45,00
Verslaglegging aan of overleg met derden*€ 45,00
Verzuimnota*€ 35,00
Reiki kind*€ 30,00
Reiki volwassene*€ 50,00
* Deze verrichtingen kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

De factuur die u krijgt is als volgt opgebouwd:

De factuur van de eerste behandeling bestaat uit code 4304 en 4061. Code 4304 staat voor de behandeling aan huis die heeft plaatsgevonden en code 4061 hoort bij het werk dat achter de schermen plaatsvindt voor en na de eerste behandeling: het aanmaken van het dossier, uitwerken en interpreteren van observatie/onderzoek, het maken van een behandelplan en het schrijven van een verslag voor de verwijzer. Dat zijn dus eenmalige kosten.

Wanneer er na de eerste afspraak geen vervolgafspraak meer wordt gemaakt, omdat dit niet nodig blijkt te zijn dan wordt code 4062 in rekening gebracht voor intake/anamnese en onderzoek met toeslag voor aan huis.