Onderzoek en behandeling

In eerste instantie zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de eetproblemen of drinkproblemen van je kind. Daarvoor voer ik vaak tijdens een voedingsmoment een observatie en/of onderzoek uit om een diagnose te kunnen stellen. Mijn bevindingen en het behandelplan bespreek ik met jou als ouder. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat prelogopedie noodzakelijk is en je akkoord bent met het behandelplan kunnen we verder met de behandeling.

In de vroege ontwikkeling is ook het begin van de communicatieve ontwikkeling van belang. Als tijdens de behandeling van het eet- of drinkprobleem blijkt dat dit extra aandacht nodig heeft kan dat meegenomen worden in de behandeling.

Waar nodig zal de behandeling steeds plaatsvinden in samenwerking met andere betrokken disciplines, zoals jeugdverpleegkundigen, (kinder)artsen, kinderdiƫtisten en kinderfysiotherapeuten.

Omdat het om begeleiding van jonge kinderen gaat geef ik mijn behandelingen vrijwel altijd aan huis. Online behandeling via beeldbellen behoort in sommige gevallen ook zeker tot de mogelijkheden.

Tot slot is het goed om te weten dat mijn praktijk staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Dit houdt in dat ik me voortdurend bezig houd met het up to date houden van mijn kennis d.m.v. bijvoorbeeld cursussen, deelname aan werkgroepen en lezen van literatuur en vakbladen en intervisie met collega’s.