Vergoeding 2022

Al jaren zitten veel logopedisten in dubio of ze de contracten met zorgverzekeraars nog wel moeten tekenen. De eisen die aan ons gesteld worden, worden steeds hoger, onder het mom van kwaliteitsverbetetering. In de praktijk zien we echter dat het steeds minder goed haalbaar wordt om aan alle eisen te voldoen, dat het steeds meer (administratieve) druk geeft en dat dit juist niet bijdraagt aan kwalitatief goede zorg.

Omdat ik het erg belangrijk vind om kwalitatief goede zorg te leveren en juist veel tijd wil kunnen besteden aan cliëntgerelateerde zaken, heb ik besloten om met ingang van 1-1-2022 verder te werken zonder contracten met zorgverzekeraars.

Wat betekent dit voor jou?

Voor jou betekent dit dat je gewoon verder kunt/ kunt starten met de behandeling bij mij, maar dat de factuur van de behandeling niet meer rechtstreeks naar de zorgverzekering gaat. Deze zal maandelijks verstuurd worden door Infomedics. Je betaalt het factuurbedrag aan hen en kunt de factuur dan indienen bij je zorgverzekeraar om het vergoede bedrag terug te ontvangen.

Hoe hoog het bedrag is dat je vergoed krijgt hangt af van hoe en waar je verzekerd bent. Om erachter te komen hoeveel je vergoed krijgt, kun je contact opnemen met je verzekering en vragen wat je vergoed krijgt voor ‘ongecontracteerde logopedie’. Kijk ook goed naar het eigen risico en eventuele extra vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. De meeste verzekeraars vergoeden een percentage tussen de 75% en 100%.

Logopedie zit in het basispakket, dus wordt vergoed zonder het afsluiten van een aanvullend pakket, maar gaat wel van het eigen risico af.

Kijk hier voor de tarieven die ik hanteer.

Vergoeding voor prelogopedie aan huis

Voor preverbale logopedie geldt dat er altijd een verwijsbrief nodig is van een arts. Dit kan de huisarts zijn, maar bijvoorbeeld ook een kinderarts of consultatiebureau-arts.