Vergoeding 2023

In het afgelopen jaar heb ik zonder contracten met zorgverzekeraars gewerkt (zie ‘Vergoeding 2022’). Omstandigheden hebben er echter toe geleid dat ik besloten heb om in 2023 toch weer met contracten te gaan werken. Dit betekent voor jou dat alle logopedische behandelingen vanaf 1 januari 2023 weer volledig vergoed zullen worden vanuit je basisverzekering.

Dit geldt overigens niet voor de reiki behandelingen. Tarieven daarvoor vind je hieronder:

Reiki behandeling kind€ 30,00
Reiki behandeling volwassene€ 45,00

Verwijzing voor prelogopedie aan huis

Voor preverbale logopedie geldt dat er altijd een verwijsbrief nodig is van een arts. Dit kan de huisarts zijn, maar bijvoorbeeld ook een kinderarts of consultatiebureau-arts.