Vergoeding 2024

Ook dit jaar heb ik met mijn praktijk weer contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent voor jou dat alle logopedische behandelingen volledig vergoed zullen worden vanuit je basisverzekering.

Dit geldt overigens niet voor de reiki behandelingen. Tarieven daarvoor vind je hieronder:

Reiki behandeling kind€ 30,00
Reiki behandeling volwassene€ 45,00

Verwijzing voor prelogopedie aan huis

Voor preverbale logopedie geldt dat er altijd een verwijsbrief nodig is van een arts. Dit kan de huisarts zijn, maar bijvoorbeeld ook een kinderarts of consultatiebureau-arts.